Prawo ubezpieczeń

W przypadku spraw związanych z ubezpieczeniem nasi adwokaci specjalizujący się w zakresie prawa ubezpieczeniowego zajmą się w Państwa imieniu dochodzeniem roszczeń umownych w drodze pozasądowej oraz przed sądem.

 

Dotyczy to przede wszystkim stosunków umownych odnośnie:

  • ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenia na życie
  • prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • ubezpieczenia chorobowego
  • prywatnego ubezpieczenia emerytalnego
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
  • ubezpieczenia budynków i przedmiotów gospodarstwa domowego.

 

Szczegółowo sprawdzimy dla Państwa umowy ubezpieczeniowe oraz zazwyczaj bardzo kompleksowe warunki tych umów w celu przeanalizowania Państwa roszczeń o spełnienie świadczenia, zabezpieczenia Państwa roszczeń oraz w celu możliwie jak najszybszego ich wyegzekwowania.

 

W praktyce ubezpieczyciele często odrzucają lub skracają świadczenia ubezpieczeniowe. Szczegółowa analiza orzecznictwa oraz projektów ustaw daje nam możliwość oferowania naszym klientom zawsze kreatywnych i pomysłowych rozwiązań.

 

W przypadku zakończenia Państwa umowy ubezpiecznia poprzez wypowiedzenie, odstąpienie od umowy lub na podstawie zarzutu umyślnego wprowadzenia w błąd, przedstawimy szczególną ekspertyzę i pomożemy Państwu w kontynuacji umowy ubezpieczenia, tak aby zabezpieczyć Państwa roszczenia.

Twój Partner