Prawo ruchu drogowego

Nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr służą Państwu pomocą w następujących sprawach związanych z prawem ruchu drogowego:

  • postępowanie powypadkowe
  • obrona w sprawach dotyczących kar grzywny oraz w sprawach karnach dotyczących ruchu drogowego
  • rękojmia za wady przy zakupie pojazdu
  • sprawy dotyczące prawa jazdy i zezwoleń na prowadzenie pojazdu mechanicznego

 

Postępowanie powypadkowe

 

W zakresie prawa o ruchu drogowym reprezentujemy Państwa w postępowaniu powypadkowym zarówno w kraju jak i za granicą. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • dochodzenie roszczeń o odszkodowania z tytułu szkód rzeczowych i osobowych
  • ustalenie danych ubezpieczeniowych drugiego uczestnika wypadku oraz późniejszą korespondencję
  • korespondencję z lekarzami w sprawie niezbędnych dokumentów w przypadku szkód osobowych
  • korespondencję z rzeczoznawcą mechaniki pojazdowej, przeprowadzającym oględziny szkód w pojeździe
  • korespondencję z policją lub prokuraturą, w szczególności uzyskanie oraz
  • ocena urzędowych akt dochodzeniowych w sprawie wypadku
 
Specjalizacja adwokacka w zakresie postępowania powypadkowego ma sens, ponieważ do prowadzenia postępowania z ramienia ubezpieczyciela drugiego uczestnika wypadku oddelegowywani są specjalnie w tym celu przeszkoleni referenci. Zadaniem tych referentów jest utrzymywanie płatności z tytułu ubezpieczenia na możliwie najniższym poziomie, celem zmniejszenia kosztów ubezpieczyciela. Często odrzuca się roszczenie odszkodowawcze lub zwleka z wypłatą świadczenia, mimo, że z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości co do istnienia obowiązku zapłaty.
 
Dlatego też prawnicy poważnie traktujący konfrontację z ubezpieczycielami stale muszą być na bieżąco. Szczególnie w dziedzinie postępowania powypadkowego często zapadają orzeczenia sądów najwyższej instancji. Obowiązkiem adwokata jest znajomość tych orzeczeń celem zapewnienia optymalnej obrony interesów Poszkodowanego.
 
Osoby poszkodowane w wypadku drogowym nie ponoszą z tytułu naszej działalności żadnych kosztów, o ile nie są one sprawcami wypadku. W takim przypadku do pokrycia naszego wynagrodzenia zobowiązany jest ubezpieczyciel drugiego uczestnika wypadku.
 
W przypadku sporu odnośnie kwestii, kto spowodował wypadek, koszt naszego wynagrodzenia przejmuje zasadniczo ubezpieczenie ochrony prawnej w druchu drogowym, o ile Państwo takowe posiadają.
 

Naruszenia w ruchu drogowym oraz sprawy karne

 

Pan mecenas Balduin jako specjalista w zakresie prawa o ruchu drogowym, dyspunuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących kar grzywny oraz sprawach karnych dotyczących prawa ruchu drogowego. Odnosi się to przede wszystkim do typowych przypadków jak:

Przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem, za mały odstęp, przejazd na czerwonym świetle, jazda po spożyciu alkoholu, ucieczka z miejsca wypadku, wymuszenie w ruchu drogowym.

 

Rękojmia za wady przy zakupie pojazdu

 

dla Nabywców

Zakupili Państwo samochód i stwierdzili wady lub dowiedzieli się, że tachometr został przestawiony?

Zakupili Państwo rzekomo bezwypadkowy samochód i okazało się, że był wcześniej uszkodzony w wyniku wypadku?

Proszę się nie zastanawiać i dzwonić do naszej kancelarii.

Zajmiemy sią dochodzeniem Państwa roszczeń o odszkodowanie od sprzedawcy, anulowaniem umowy kupna-sprzedaży oraz obniżeniem ceny zakupu.

 

Dla Sprzedawców

Także w sprawach dotyczących sprzedawców dysponujemy dużym doświadczeniem.
 
Na wstępie sprawdzimy dla Państwa, czy dochodzone roszczenia są z punktu prawnego i technicznego możliwe do uzasadnienia, po czym będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu pozasądowym oraz przed sądem. Oprócz specjalizacji w dziedzinie prawa o ruchu drogowym nasi adwokaci ukończyli również szkolenie dotyczące kalkulacji szkód, co umożliwia fachowe sprawdzenie ekspertyzy nabywcy.
 
Przy dochodzeniu Państwa roszczeń istotny jest przy tym skuteczny, korzystny pod względem ekonomicznym a także uzasadniony prawnie sposób postępowania.
 

Prawo dotyczące prawa jazdy i zezwoleń na prowadzenie pojazdu mechanicznego

 

Jeżeli grozi Państwu odebranie zezwolenia na prowadzenie pojazdu, wskazane jest szybkie i ostrożne działanie. Im szybciej skorzystają Państwo z pomocy adwokata, tym lepiej.

 

W przypadku odebrania zezwolenia na prowadzenie pojazdów, co często jest następstwem popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po upływie sądowego okresu zakazu zwrot prawa jazdy nie następuje automatycznie. Co więcej, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy. W takim wypadku istnieje możliwość podjęcia na czas odpowiednich kroków, aby spełnić niezbędne wymogi.

Twój Partner