Prawo rodzinne

Nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr służą Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących prawa rodzinnego, takich jak np. rozwód, alimenty, prawo do opieki nad dzieckiem.
 
Reprezentujemy naszych Klientów przede wszystkim w następująch sprawach:
 

Rozwody

 

Niemalże jedna trzecia małżeństw w Niemczech się rozwodzi. Z tego względu tematyka rozwodu stanowi bardzo istotną kwestię w prawie rodzinnym. Nasi adwokaci wskażą Państwu wszystkie możliwości, które pomogą Państwu szybko i korzystnie zakończyć postępowanie rozwodowe.

 

Spory majątkowe

 

W ramach postępowania rozwodowego konieczne jest przeprowadzenie tak zwanego wyrównania dorobku, o ile małżonkowie podczas trwania  małżeństwa nie zawarli innego porozumienia. Małżonkowie żyją zasadniczo w systemie małżeńskiego prawa majątkowego wspólnoty przyrostu majątku. Oznacza to, iż wniesiony do małżeństwa majątek w dalszym ciągu przysługuje tylko danemu małżonkowi. Wyłącznie majątek, który został osiągnięty podczas małżeństwa (dodatkowy zysk), zostanie w przypadku rozwodu podzielony później na małżonków w ramach tak zwanego wyrównania dorobku.
 

Uzyskiwanie bądź odpieranie roszczeń alimentacyjnych

 
Alimenty dla małżonka
 
Alimenty dla małżonka dzielą się na alimenty z tytułu separacji oraz alimenty na utrzymanie po zakończeniu małżeństwa.
 
Alimenty z powodu separacji przysługują jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku rozwodowego. Alimenty na utrzymanie po zakończeniu małżeństwa dany małżonek zobowiązany jest płacić dopiero po zapadnięcu prawomocnego wyroku rozwodowego, o ile drugi małżonek potrzebuje tych alimentów na utrzymanie. Nasi adwokaci pomogą Państwu przy dochodzeniu roszczeń o alimenty bądź przy odparciu nieuzasadnionych roszczeń.
 
Alimenty na dzieci
 
Dziecko również może domagać się alimentów od swoich rodziców.
 
Alimenty na rodziców
 
Dzieci również zobowiązane są do płacenia alimentów na utrzymanie rodziców, o ile rodzice potrzebują tych alimentów na utrzymanie.
 

Postępowanie dotyczące prawa do opieki lub prawa do kontaktu z dzieckiem

 

W toku postępowania rozwodowego często konieczne jest wyjaśnienie kwestii dotyczących prawa do opieki bądź prawa do kontaktu w odniesieniu do wspólnych dzieci. We wszystkich decyzjach urzędowych, w szczególności w przypadku konieczności wydanie decyzji sądowej, dobro dziecka zawsze stoi na pierwszym miejscu.

 

Zasadniczo obojgu małżonkom przysługuje prawo do wspólnej opieki nad dziećmi. W szczególnych przypadkach, na wniosek,  możliwe jest przyznanie jednemu z rodziców wyłącznego prawa do opieki nad dzieckiem. 

 

W przypadku rodziców niezwiązanych związkiem małżeńskim prawo do wyłącznej opieki otrzymuje zasadnioczo matka dziecka, podczas gdy ojcu zostaje przyznane jedynie prawo do kontaktu. Na wniosek ojca możliwe jest - pod pewnymi warunkami - przyznanie sprawowania wspólnej opieki nad dziećmi.

 
Nasi adwokaci z kancelarii w Mülheim an der Ruhr pomogą Państwu w dochodzeniu roszczeń, zachowując przy tym niezbędną ostrożność i wyczucie, które w przypadku spraw związanych z prawem rodzinnym są niezwykle istotne.

Twój Partner

  • Adwokat