Prawo pracy

Jako specjaliści w dziedzinie prawa pracy oferujemy szczególną ekspertyzę w ramach pozasądowego oraz sądowego reprezentowania interesów pracowników, pracodawców oraz zakładów pracy. Doradztwo obejmuje wszelkie zagadnienia z zakresu prawa pracy we wszystkich branżach.

 

Dla pracowników

 

Udzielimy Państwu doradztwa, w przypadku gdy pracodawca wypowiedział Państwa stosunek pracy względnie zamierza go zakończyć. Z zaangażowaniem będziemy reprezentować Państwa interesy w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed wszystkimi niemieckimi sądami pracy, tak aby utrzymać Państwa miejsce pracy lub wynegocjować adekwatną dla Państwa odprawę.

 

W szczególności w przypadku masowych zwolnień i restrukturyzacji sprawdzimy dla Państwa szczegółowo, czy plan socjalny jest dla Państwa korzystny, czy też sensowniejsza będzie dla Państwa inna opcja.

 

Z zaangażowaniem będziemy dochodzić także Państwa roszczeń o wynagrodzenie, urlop czy świadectwo pracy.

 

Udzielimy Państwu pomocy w kwestii integracyjnego managementu zakładowego po okresie chorobowym i pokażemy Państwu różne rozwiązania, tak aby po odbyciu choroby względnie podczas choroby mogli Państwo wrócić do zakładu pracy lub zakończyć stosunek pracy po Państwa myśli.

 

Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzimy umowę oraz przenegocjujemy ją dla Państwa z Państwa pracodawcą.

 

Dla pracodawców

 

Po stronie pracodawców udzielamy doradztwa zwłaszcza średnim przedsiębiorstwom odnośnie wszystkich zagadnienień z zakresu prawa pracy.

 

Sporządzamy i sprawdzamy umowy o pracę.

 

Przed zakończeniem stosunku pracy doradzimy Państwu, jak możliwie najlepiej pod względem prawnym sformułować wypowiedzenie, tak aby zapobiec późniejszemu procesowi przez sądem pracy oraz wysokim odprawom. Ponadto pomożemy Państwu przy sporządzaniu i podpisywaniu umów znoszących stosunek prawny. Z zaangażowaniem będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi sądami pracy i pomożemy Państwu odeprzeć dochodzone roszczenia.

 

W przypadku planowanych zmian w zakładzie pracy takich jak na przykład restrukturyzacja lub zamknięcie zakładu udzielimy Państwu doradztwa w zakresie prawa pracy aż do zakończenia danych czynności.

 

Także w zakresie użyczania pracowników oferujemy Państwu jako przedsiębiorcom fachową ekspertyzę. Istotną kwestią jest tutaj zrozumienie rozgraniczenia pomiędzy umowami o określoną pracę a umowami o dzieło jak i przestrzeganie reformy ustawy o użyczaniu pracowników z 2017 roku.

 

Oferujemy Państwu pełną obsługę. Jeżeli planują Państwo podjęcie działalności gospodarczej w branży pracy tymczasowej, z chęcią będziemy Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku aż do wydania niezbędnego zezwolenia. Także w przypadku zapowiedzianych kontroli zakładowych będziemy po Państwa stronie, tak aby zapobiec ewentualnemu wycofaniu zezwolenia.

 

Jeżeli wydane Państwu zezwolenie zostało wycofane bądź Państwa wniosek o wydanie zezwolenia został odrzucony, nasi adwokaci z kancelarii z siedzibą w Mülheim an der Ruhr będą Państwa reprezentować w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz przed sądem socjalnym.

 

Także w zakresie użyczania pracowników z Polski do Niemiec wykazujemy szczególne kompetencje.

 

Udzielamy przedsiębiorcom doradztwa także w ramach tak zwanych postępowań o stwierdzenie statusu zatrudnienia, prowadzonych przez niemiecką ubezpieczalnię emerytalno-rentową Deutsche Rentenversicherung.

 

Z chęcią sprawdzimy dla Państwa, czy planowana współpraca z innym przedsiębiorcą stanowi rzeczywistą samodzielną działalność w sensie prawa socjalnego oraz  pomożemy Państwu w korespondencji z instytucją sprawdzającą status, tzw. Clearingstelle. Przede wszystkim nie powinni Państwo dzwonić do tej instytucji bez wcześniejszej porady adwokackiej, gdyż niektóre dane we wniosku mogą prowadzić do założenia, iż zatrudniają Państwo pracownika podlegającego obowiązkowi opłacania ubezpieczenia socjalnego i nie współpracują Państwo z rzeczywistym przedsiębiorcą.

 

Zaskarżymy dla Państwa przed sądem socjalnym postanowienia stwierdzające brak samodzielnej działalności gospodarczej w ramach współpracy.

 

Dysponujemy dużym doświadczeniem przede wszystkim w odniesieniu do  tematyki "pozornej samodzielnej działalności gospodarczej", która jest bardzo blisko powiązana z prawem pracy.

 

Bez podjęcia kroków sądowych, zostaną Państwo zobowiązani do zapłacenia zaległych składek na poczet ubezpieczenia socjalnego, w związku z czym zawsze powinni Państwo zakarżać niekorzystną decyzję, tym bardziej, iż wydano już wiele wyroków, które kwalifikują decyzje ubezpieczalni emerytalno-rentowej Rentenverischerung jako niezgodne z prawem.

 

Dla zakładów pracy

 

Prawo regulujące strukturę przedsiębiorstw jest kompleksowe i niezrozumiałe przede wszystkim dla zakładów pracy, które nie posiadają wykształcenia prawniczego.

 

Zakłady pracy zawsze mogą zwrócić się do naszych specjalistów w celu zasięgnięcia porady odnośnie wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie praw i obowiązków przewidzianych w ustawie regulującej strukturę przedsiębiorstw, odnośnie możliwości procesowch lub w przypadku zmian zakładowych na dużą skalę, negocjacji planu socjalnego i porozumień zakładowych.

 

Reprezentujemy zakłady pracy w ramach pozasądowych porozumień zakładowych, w procesach przed sądami pracy oraz przed zakładowymi komisjami rozjemczymi.

 

Pod pewnymi warunkami pracodawca zobowiązany jest ponieść za radę zakładową koszty adwokata zgodnie z § 40 ust. 1 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw oraz § 80 ust. 3 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw.

Twój Partner