Prawo odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Z zaangażowaniem i kompetentnie reprezentujemy interesy klientów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu z powodu błędu lekarskiego.

 

Nasi doświadczeni adwokaci, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności lekarskiej, specjalizują się wyłącznie dochodzeniem praw pacjentów i stawiają Państwa indywidualne potrzeby na pierwszym planie.

 

Po obszernej rozmowie z Państwem oraz dokładnym sprawdzeniu Państwa dokumentacji pacjenta dokonamy oceny, czy istnieją szanse na sukces w przypadku dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego za ból i roszczeń o odszkodowanie.

 

W przypadku zagadnień medycznych oprócz własnej ekspertyzy zasięgamy pomocy niezależnych lakarzy, izb lekarskich oraz służby medyczej kas chorych, tak aby rozpoznać błąd leczenia. Co roku dochodzi do około 190.000 udowodnionych błędów tylko przy leczeniu szpitalnym, tak że nie powinni się Państwo wahać przed zleceniem sprawdzenia niezadawalającego dla Państwa wyniku leczenia.

 

Ponadto z zaangażowaniem będziemy dochodzić Państwa roszczeń wobec lekarzy i ich ubezpieczalni od odpowiedzialności cywilnej w drodze pozasądowej oraz w razie konieczności także przed sądem.

Twój Partner