Prawo karne

W żadnej innej dziedzinie życia obywateli państwo nie ingeruje w swobodę i prawa jednostki tak bardzo, jak w dziedzinie prawa karnego. W toku dochodzeń prokuratorskich waży się dobre imię a nierzadko też całe życie osób nimi objętych. Niejednokrotnie już życie dowodziło mylności brzemiennego w skutki, a mimo to wciąż jeszcze powszechnie panującego przekonania, że „ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie musi się niczego obawiać“. Obwinieni w postępowaniu karnym w największym stopniu są zdani na kompetencje swego obrońcy. 
 
Oferujemy Państwu pomoc w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych. Nasze czynności w sprawie karnej rozpoczynają się na etapie dochodzenia tudzież w chwili zatrzymania, obejmują zastępstwo w fazie aresztu śledczego i trwają aż po obronę na rozprawie głównej, apelację i kasację. 
 
Podobnie obejmują czynności pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i doradcy prawnego świadków.  
 
Służymy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach z zakresu prawa karnego. Dotyczy to zarówno spraw pozasądowych jak i sądowych takich jak:
 
  • przestępstwa dotyczące mienia (np. kradzież, zatajenie, oszustwo, sprzeniewierzenie, rabunek, wymuszanie)
  • prawo karne gospodarcze
  • prawo karne podatkowe
  • przestępstwa z użyciem przemocy (np. uszkodzenie ciała, nieumyślne spowodowanie śmierci, morderstwo, umyślne zabójstwo, przestępswa na tle seksualnym)
  • prawo karne ruchu drogowego (np. narażenie na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku)
  • prawo karne internetowe/ prawo karne komputerowe (np. rozpowszechnianie, nabywanie, posiadanie nielegalnych pism, danych oraz zdjęć, oszustwa komputerowe)
  • prawo karne dla nieletnich
  • prawo karne dotyczące narkotyków i środków odurzających (np. posiadanie i handel, przemyt narkotyków i środków odurzających)

 

Twój Partner

  • Adwokat
  • Adwokat
Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +49 208 3057550