Prawo karne

W żadnej innej dziedzinie życia obywateli państwo nie ingeruje w swobodę i prawa jednostki tak bardzo, jak w dziedzinie prawa karnego. W toku dochodzeń prokuratorskich waży się dobre imię a nierzadko też całe życie osób nimi objętych. Niejednokrotnie już życie dowodziło mylności brzemiennego w skutki, a mimo to wciąż jeszcze powszechnie panującego przekonania, że „ten, kto nie ma nic do ukrycia, nie musi się niczego obawiać“. Obwinieni w postępowaniu karnym w największym stopniu są zdani na kompetencje swego obrońcy. 
 
Oferujemy Państwu pomoc w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych. Nasze czynności w sprawie karnej rozpoczynają się na etapie dochodzenia tudzież w chwili zatrzymania, obejmują zastępstwo w fazie aresztu śledczego i trwają aż po obronę na rozprawie głównej, apelację i kasację. 
 
Podobnie obejmują czynności pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i doradcy prawnego świadków.  

Twój Partner

  • Adwokat
  • Adwokat