Prawo cudzoziemców

Prawo cudzoziemców reguluje przyjazd i pobyt osób nie posiadających niemieckiego obywatelstwa.

Cudzoziemcom potrzebne jest uprawnienie do pobytu w danym kraju, np. wiza, zezwolenie na pobyt, zezwolenie na osiedlenie, zezwolenie na pobyt stały, Niebieska Karta. Niemiecka ustawa o pobycie reguluje prawo do pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców w Niemczech.

W wypadku gdy zagrożony jest Państwa status pobytu, potrzebny jest adwokat, który pomoże w prowadzeniu negocjacji z Urzędem ds. Cudzoziemców, ambasadą oraz ewentualnie w postępowaniu sądowym.

Nasi adwokaci w Mülheim reprezentują Klientów między innymi w zakresie:

  • prawa pobytu
  • spraw wizowych
  • obywatestwa (nadanie obywatelstwa, podwójne obywatelstwo
  • prawa do pracy zarobkowej
  • wydalenia, deportacji
  • prawa azylu

Reprezentujemy Państwo w postępowaniu sprzeciwowym, sądowym oraz w trybie przyśpieszonym.