Prawo budowlane i architektoniczne

Reprezentacja w zakresie prawa budowlanego i architektonicznego:
 
  • analizy umów o roboty budowlane pod kątem przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) bądź znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych (VOB)
  • dochodzenie tudzież odpieranie roszczeń o wynagrodzenie za pracę o dzieło 
  • dochodzenie tudzież odpieranie roszczeń z tytułu wad
  • reprezentacja w zakresie publicznego prawa budowlanego 
  • reprezentacja w zakresie prawa architektonicznego

Twój Partner

  • Adwokat