Międzynarodowe prawo gospodarcze

W dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego nasze czynności obejmują w szczególności:
 
  • doradztwo w zakresie kształtowaniu umów transgranicznych, w szczególności w świetle Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
  • dochodzenie i odpieranie roszczeń wynikających z umów transgranicznych oraz zastępstwo procesowe 
  • dochodzenie i odpieranie pozostałych roszczeń z zakresu prawa handlowego oraz zastępstwo procesowe 
  • reprezentacja interesów naszych Klientów w negocjacjach umów dot. spraw transgranicznych 
  • zakładanie spółek za granicą, zwłaszcza w Polsce
 

Twój Partner

  • Adwokat